แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Siver

250฿/Hrs

เรียนขั้นต่ำ 7 ครั้ง
เรียนครั้งละ 2 ชม.ขึ้นไป
ขาดเรียนไม่จำกัด
เลือกติวเตอร์ได้
เลือกสถานที่เรียนได้
ฟรี! เอกสารการสอน
ลดค่าธรรมเนียมการหาติวเตอร์ 30%

Gold

300฿/hrs

เรียนขั้นต่ำ 5 ครั้ง
เรียนครั้งละ 2 ชม.ขึ้นไป
ขาดเรียนไม่จำกัด
เลือกติวเตอร์ได้
เลือกสถานที่เรียนได้
ฟรี! เอกสารการสอน
ลดค่าธรรมเนียมการหาติวเตอร์ 40%

Platinum

350฿/hrs

เรียนขั้นต่ำ 3 ครั้ง
เรียนครั้งละ 2 ชม.ขึ้นไป
ขาดเรียนไม่จำกัด
เลือกติวเตอร์ได้
เลือกสถานที่เรียนได้
ฟรี! เอกสารการสอน
ลดค่าธรรมเนียมการหาติวเตอร์ 50%

ทำไมต้องเรียนกับ 500TUTOR