คุณมีข้อสงสัยใช่ไหม?

สามารถชำระค่าเรียนโดยตรงกับติวเตอร์เป็นครั้งที่เรียน โดยสามารถชำระได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียนและติวเตอร์

ผู้เรียนจะสามารถเลือกผู้เรียนได้หากมีติวเตอร์สนใจและสะดวกสอนมากกว่า 1 คนขึ้นไป โดยผู้เรียนสามารถระบคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ระยะเวลาในการหาติวเตอร์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-3 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของสถานที่ที่ทำการเรียน เนื้อหารายวิชา และระยะวันเวลาที่ผู้เรียนเลือกเรียน

ได้แต่ต้องเรียนกับติวเตอร์ไปแล้วขั้นต่ำ 8 ชั่วโมง หรือ หากติวเตอร์สอนไม่มีประสิทธิภาพสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการช่วยเหลือเป็นรายกรณ๊

ระยะเวลาในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันจึงไม่มีเวลาที่ตายตัวแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของผู้เรียนและความามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามต้องกร ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน คอนโด ห้างสรรพสินค้า สถานที่อื่นๆหรือรูปแบบการเรียนผ่านระบบออนไลน์ก็ได้

สามารถหยุดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่ควรหยุดมากเกินกว่า 2 วันติดต่อกัน เนื่องจากอาจส่งผลต่ความต่อเนื่องในการเรียนได้

ติวเตอร์ของเรามีมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ป็นนิสิต นักศึกษา ติวเตอร์มืออาชีพ คุณครูตามโณงเรียน รวมไปถึงอาจาร์ยมหาวิทยาลัยชั้นนำ

สามารถติดต่อได้ผ่านหลากหลายช่องทาง โทร 095-9481965 , 083-039-5455 หรือไลน์ @MY500TUTOR (มี @)